LogoQUALITY DESIGN >< QUALITY LIFE

SỬ DỤNG POINT CLOUD

Đây là một tập hợp các điểm dữ liệu trong không gian được tạo ra bởi máy scan 3D, đo một số lượng lớn các điểm trên bề mặt bên ngoài của các vật thể xung quanh chúng. Là đầu ra của các quá trình quét 3D, Point Cloud được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có 2 mục đích chính là khảo sát địa chất và làm hồ sơ hiện trạng. Khảo sát địa chất: Khi thiết kế, sử dụng The Point Cloud để chèn các công trình chuẩn bị xây dựng vào môi trường thực tế xem thử có bị chồng chéo lên các vật thể hay không. Làm hồ sơ hiện trạng: Giúp giảm 50% thời gian làm hồ sơ và 90% thời gian đi lại để cập nhật thông tin so với phương pháp đo đạc hiện trạng công trình truyền thống. The Point Cloud áp dụng cho những công trình cải tạo hoặc công trình thiếu hồ sơ, địa hình khó khảo sát… Công cụ này cung cấp các sản phẩm về khảo sát khu đất dựa trên những thông tin bằng hình ảnh và tọa độ, tiếp đến xử lý bằngRecap 360 để tạo

Đây là một tập hợp các điểm dữ liệu trong không gian được tạo ra bởi máy scan 3D, đo một số lượng lớn các điểm trên bề mặt bên ngoài của các vật thể xung quanh chúng. Là đầu ra của các quá trình quét 3D, Point Cloud được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có 2 mục đích chính là khảo sát địa chất và làm hồ sơ hiện trạng. • Khảo sát địa chất: Khi thiết kế, sử dụng The Point Cloud để chèn các công trình chuẩn bị xây dựng vào môi trường thực tế xem thử có bị chồng chéo lên các vật thể hay không. • Làm hồ sơ hiện trạng: Giúp giảm 50% thời gian làm hồ sơ và 90% thời gian đi lại để cập nhật thông tin so với phương pháp đo đạc hiện trạng công trình truyền thống. The Point Cloud áp dụng cho những công trình cải tạo hoặc công trình thiếu hồ sơ, địa hình khó khảo sát… Công cụ này cung cấp các sản phẩm về khảo sát khu đất dựa trên những thông tin bằng hình ảnh và tọa độ, tiếp đến xử lý bằng Recap 360 để tạo ra mô hình Point Clound. Dựa trên những thông tin đó, TMT phát triển thành các hồ sơ theo yêu cầu như bên dưới


Đăng ký để không bỏ lỡ các tin tức, thông báo mới nhất từ chúng tôi

ĐĂNG KÝ

Liên hệ

Văn phòng:

200 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh